Правила участі в рекламній акції «Розіграш сумок Furla»
Ай Кью Оптика
ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ:
Директора ТОВ «Ай Кью Оптика»
«31» січня 2019 року

Правила участі в рекламній акції
«Розіграш сумок Furla»
(далі – Правила)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатор акції «Розіграш сумок Furla» (далі – Акція) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Кью Оптика», код ЄДРПОУ 32382074, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10 (далі – Організатор).

1.2. Акція – це рекламний захід Організатора, що спрямований на стимулювання продажу товарів у мережі магазинів Організатора.

1.3. Акція проводиться на території України (за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року №405/2014) у всіх магазинах «ЛЮКСОПТИКА».

1.4. Акція триває в період з 01.11.2018 р. по 30.11.2018 р. включно.

1.5. Заохочення – сумка Furla METROPOLIS MINI CROSSBODY, чорна

1.6. Переможець Акції – учасник Акції, який має право на отримання Заохочення.

1.7. Дані Правила розміщуються на сайті www.luxoptica.ua, в магазинах «ЛЮКСОПТИКА» та можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього терміну проведення Акції. Такі зміни/доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на сайті www.luxoptica.ua, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Брати участь в Акції можуть особи, що є дієздатними громадянами України у зв'язку з досягненням ними 18 років або на інших підставах згідно з чинним законодавством України, постійно проживають на території України, є власниками бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА», не є особами з числа зазначених у п.2.2. цих Правил та в період Акції прийняли до виконання та виконали умови Акції та цих Правил.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути наступні особи: а) працівники та представники Організатора та члени їхніх родин (чоловік, дружина, батьки, діти, дід, баба); б) особи з частковою цивільною дієздатністю, неповною цивільною дієздатністю, з обмеженою цивільною дієздатністю і недієздатні особи; в) особи, що не є громадянами України.

2.3. Беручи участь в Акції, учасник Акції підтверджує, що є правоздатною особою, не має обмежень щодо участі у Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і надає свою повну та безумовну згоду з ними.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов'язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

3.1. Для того, щоб стати Учасником Акції необхідно:

- бути власником бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА»;

- придбати у будь-якому магазині мережі магазинів Організатора «ЛЮКСОПТИКА» (окрім ДИСКОНТ-ЦЕНТРІВ) оправи оптичні колекції 2017-2018-2019рр бренду FURLA, або сонцезахисні окуляри бренду FURLA колекції 2018року з використанням бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА» на касі під час покупки.

3.2. Організатор збирає інформацію про фіскальні чеки з даними про покупки та про код бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА» окремо по кожному магазину.

3.3. Визначення Переможців здійснюватиметься Організатором Акції методом визначення порядкового номеру за допомогою он-лайн сервісу, що знаходиться за посиланням: www.random.org. на основі звіту системи випадкових чисел Random.org. Визначення Переможців здійснюватиметься 18 грудня 2018 року. о 12:00.

Результати визначення переможців не оскаржуються.

Кожен Переможець, має право лише на одну одиницю Заохочення.

3.4. Організатор повідомляє Переможців Акції про отримання ними права на Заохочення, використовуючи дані, надані Учасниками Акції під час оформлення бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА». У випадку недійсності, недостовірності, невідповідності і/або неповноти таких даних Організатор Акції має право відмовити Учаснику - Переможцю в отриманні Заохочення і скасувати його статус у якості Переможця. Вказане рішення не оскаржується.

4. ПОРЯДОК, УМОВИ І ТЕРМІНИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

4.1. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання даних Правил.

4.2. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити кількість, об'єм Заохочень, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

4.3. Усі Заохочення даної Акції надає Організатор.

4.4. Заохочення (сумка FURLA METROPOLIS MINI CROSSBODY, чорна – конкретно визначаються Організатором) надаються Організатором у магазині торгової мережі «ЛЮКСОПТИКА».

4.5. Переможець зможе отримати Заохочення у тому ж магазині торгової мережі «ЛЮКСОПТИКА», де ним була здійснена покупка акційного товару, або у іншому зручному для Переможця магазині торгової мережі «ЛЮКСОПТИКА», попередньо узгодивши з Організатором.

4.7. Заохочення Переможець зможе отримати у магазині у строк по 15.02.2019 року.

4.8. Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасником/Переможцем Акції інформації під час оформлення бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА». Організатор не несе відповідальність за роботу поштових, кур'єрських служб та інших служб зв'язку.

4.9. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для отримання Заохочення.

4.10. У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Акції з причин, що не залежать від Організатора (в тому числі через збої у роботі служб зв'язку, комп'ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись наступним переліком: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі й бажання Організатора (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій тощо), Організатор звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

4.11. Організатор не несе відповідальності за наслідки подальшого використання Заохочення Переможцем Акції з моменту його отримання, в тому числі, за ризик випадкової загибелі, втрати або псування Заохочення

4.12. Заохочення не еквівалентно грошам, обміну та/чи поверненню не підлягає. Заміна Заохочення будь-яким іншим матеріальним чи нематеріальним благом не допускається.

4.13. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості Заохочень, які зазначено у цих Правилах.

4.14. Організатор має право відмовити у наданні Заохочення Переможцю Акції, якщо такий Переможець Акції не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець Акції не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

4.15. Організатор не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і прав на отримання Заохочення. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

4.16. Отримання Заохочень передбачено тільки для Переможців Акції та не може розглядатися як грошове зобов'язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди.

4.17. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

4.18. Розіграш відбудеться тільки серед власників бонусних або дисконтних карток мережі магазинів «ЛЮКСОПТИКА», які мають обов'язково містити персональні дані про учасника бонусної або дисконтної карти «ЛЮКСОПТИКА» (прізвище, ім'я, номер контактного телефону).

4.19. Для отримання заохочення Переможець (унікальний номер якого виявився переможним) повинен надати Організатору Акції:

- копію паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду та пред'явити оригінал вказаних документів для звірки з копіями. Вищевказані копії необхідні виключно для правильного оформлення видачі заохочення Учаснику Акції. Переможець зобов'язується укласти з Організатором акт-прийому передачі Заохочення.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних (а саме даних, що не становлять особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – для надсилання інформації та повідомлень, і т.д. У розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор володіє персональними даними, що будуть зібрані в процесі проведення даної Акції, затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних. Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв'язку з проведенням Акції. Учасник Акції погоджується з тим, що надає згоду Організатору самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник Акції погоджується з тим, що Організатор не зобов'язаний повідомляти Учасника Акції про передачу його персональних даних третім особам. Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що йому повідомлено про володіння Організатором персональними даними, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані. Учасник Акції має право відкликати свою згоду, направивши підписане письмове повідомлення про відкликання Організатору за адресою: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10. При відмові від участі у Акції його дані автоматично виключаються зі списку Учасників Акції.

5.2. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації й надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1.Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає згоду на використання своїх персональних даних Організатором, що не потребує письмового підтвердження.

6.2. Організатор не несе відповідальності за невиконання зобов'язань у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6.3. Згідно з вимогами ст. 634 Цивільного кодексу України про договори приєднання, а саме змоги укладення такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати.

6.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

6.5. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення Учасника Акції з цими Правилами.

6.6. Організатор не несе відповідальності за інші обставини, що не залежать від його волі.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. ІНФОРМУВАННЯ

7.1. Ці Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками до цих Правил (якщо такі існують) є власністю Організатора.

7.2. Будь-яке використання і/або розповсюдження цих Правил (у цілому або частково) з будь-якою метою без письмової згоди Організатора забороняється.

7.3. Організатор має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, перелік, кількість, об'єм Заохочень, умови участі в Акції, порядок, умови, терміни отримання Заохочень та інші умови цих Правил.

7.4. Правила діють до 15.02.2019

Інтероко
ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ:
Заступником генерального директора
ТОВ «ІНТЕРОКО»
«31» січня 2018 року

Правила участі в рекламній акції
«Розіграш сумок Furla»
(далі – Правила)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатор акції «Розіграш сумок Furla» (далі – Акція) – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРОКО», код ЄДРПОУ 31905094, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Воровського, б.9 (далі – Організатор).

1.2. Акція – це рекламний захід Організатора, що спрямований на стимулювання продажу товарів у мережі магазинів Організатора.

1.3. Акція проводиться на території України (за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року №405/2014) у всіх магазинах «ЛЮКСОПТИКА».

1.4. Акція триває в період з 01.11.2018 р. по 30.11.2018 р. включно.

1.5. Заохочення – сумка Furla METROPOLIS MINI CROSSBODY, чорна

1.6. Переможець Акції – учасник Акції, який має право на отримання Заохочення.

1.7. Дані Правила розміщуються на сайті www.luxoptica.ua, в магазинах «ЛЮКСОПТИКА» та можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього терміну проведення Акції. Такі зміни/доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на сайті www.luxoptica.ua, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Брати участь в Акції можуть особи, що є дієздатними громадянами України у зв'язку з досягненням ними 18 років або на інших підставах згідно з чинним законодавством України, постійно проживають на території України, є власниками бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА», не є особами з числа зазначених у п.2.2. цих Правил та в період Акції прийняли до виконання та виконали умови Акції та цих Правил.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути наступні особи: а) працівники та представники Організатора та члени їхніх родин (чоловік, дружина, батьки, діти, дід, баба); б) особи з частковою цивільною дієздатністю, неповною цивільною дієздатністю, з обмеженою цивільною дієздатністю і недієздатні особи; в) особи, що не є громадянами України.

2.3. Беручи участь в Акції, учасник Акції підтверджує, що є правоздатною особою, не має обмежень щодо участі у Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і надає свою повну та безумовну згоду з ними.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов'язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

3.1. Для того, щоб стати Учасником Акції необхідно:

- бути власником бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА»;

- придбати у будь-якому магазині мережі магазинів Організатора «ЛЮКСОПТИКА» (окрім ДИСКОНТ-ЦЕНТРІВ) оправи оптичні колекції 2017-2018-2019рр бренду FURLA, або сонцезахисні окуляри бренду FURLA колекції 2018року з використанням бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА» на касі під час покупки.

3.2. Організатор збирає інформацію про фіскальні чеки з даними про покупки та про код бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА» окремо по кожному магазину.

3.3. Визначення Переможців здійснюватиметься Організатором Акції методом визначення порядкового номеру за допомогою он-лайн сервісу, що знаходиться за посиланням: www.random.org. на основі звіту системи випадкових чисел Random.org. Визначення Переможців здійснюватиметься 18 грудня 2018 року о 12:00.

Результати визначення переможців не оскаржуються.

Кожен Переможець, має право лише на одну одиницю Заохочення.

3.4. Організатор повідомляє Переможців Акції про отримання ними права на Заохочення, використовуючи дані, надані Учасниками Акції під час оформлення бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА». У випадку недійсності, недостовірності, невідповідності і/або неповноти таких даних Організатор Акції має право відмовити Учаснику - Переможцю в отриманні Заохочення і скасувати його статус у якості Переможця. Вказане рішення не оскаржується.

4. ПОРЯДОК, УМОВИ І ТЕРМІНИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

4.1. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання даних Правил.

4.2. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити кількість, об'єм Заохочень, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

4.3. Усі Заохочення даної Акції надає Організатор.

4.4. Заохочення (сумка FURLA METROPOLIS MINI CROSSBODY, чорна – конкретно визначаються Організатором) надаються Організатором у магазині торгової мережі «ЛЮКСОПТИКА».

4.5. Переможець зможе отримати Заохочення у тому ж магазині торгової мережі «ЛЮКСОПТИКА», де ним була здійснена покупка акційного товару, або у іншому зручному для Переможця магазині торгової мережі «ЛЮКСОПТИКА», попередньо узгодивши з Організатором.

4.7. Заохочення Переможець зможе отримати у магазині у строк по 15.02.2019 року.

4.8. Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасником/Переможцем Акції інформації під час оформлення бонусної або дисконтної картки «ЛЮКСОПТИКА». Організатор не несе відповідальність за роботу поштових, кур'єрських служб та інших служб зв'язку.

4.9. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для отримання Заохочення.

4.10. У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Акції з причин, що не залежать від Організатора (в тому числі через збої у роботі служб зв'язку, комп'ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись наступним переліком: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі й бажання Організатора (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій тощо), Організатор звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

4.11. Організатор не несе відповідальності за наслідки подальшого використання Заохочення Переможцем Акції з моменту його отримання, в тому числі, за ризик випадкової загибелі, втрати або псування Заохочення

4.12. Заохочення не еквівалентно грошам, обміну та/чи поверненню не підлягає. Заміна Заохочення будь-яким іншим матеріальним чи нематеріальним благом не допускається.

4.13. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості Заохочень, які зазначено у цих Правилах.

4.14. Організатор має право відмовити у наданні Заохочення Переможцю Акції, якщо такий Переможець Акції не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець Акції не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

4.15. Організатор не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і прав на отримання Заохочення. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

4.16. Отримання Заохочень передбачено тільки для Переможців Акції та не може розглядатися як грошове зобов'язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди.

4.17. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

4.18. Розіграш відбудеться тільки серед власників бонусних або дисконтних карток мережі магазинів «ЛЮКСОПТИКА», які мають обов'язково містити персональні дані про учасника бонусної або дисконтної карти «ЛЮКСОПТИКА» (прізвище, ім'я, номер контактного телефону).

4.19. Для отримання заохочення Переможець (унікальний номер якого виявився переможним) повинен надати Організатору Акції:

- копію паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду та пред'явити оригінал вказаних документів для звірки з копіями. Вищевказані копії необхідні виключно для правильного оформлення видачі заохочення Учаснику Акції. Переможець зобов'язується укласти з Організатором акт-прийому передачі Заохочення.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних (а саме даних, що не становлять особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – для надсилання інформації та повідомлень, і т.д. У розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор володіє персональними даними, що будуть зібрані в процесі проведення даної Акції, затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних. Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв'язку з проведенням Акції. Учасник Акції погоджується з тим, що надає згоду Організатору самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник Акції погоджується з тим, що Організатор не зобов'язаний повідомляти Учасника Акції про передачу його персональних даних третім особам. Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що йому повідомлено про володіння Організатором персональними даними, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані. Учасник Акції має право відкликати свою згоду, направивши підписане письмове повідомлення про відкликання Організатору за адресою: 04053, м. Київ, вул. Воровського, б.9. При відмові від участі у Акції його дані автоматично виключаються зі списку Учасників Акції.

5.2. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації й надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1.Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає згоду на використання своїх персональних даних Організатором, що не потребує письмового підтвердження.

6.2. Організатор не несе відповідальності за невиконання зобов'язань у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6.3. Згідно з вимогами ст. 634 Цивільного кодексу України про договори приєднання, а саме змоги укладення такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати.

6.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

6.5. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення Учасника Акції з цими Правилами.

6.6. Організатор не несе відповідальності за інші обставини, що не залежать від його волі.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. ІНФОРМУВАННЯ

7.1. Ці Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками до цих Правил (якщо такі існують) є власністю Організатора.

7.2. Будь-яке використання і/або розповсюдження цих Правил (у цілому або частково) з будь-якою метою без письмової згоди Організатора забороняється.

7.3. Організатор має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, перелік, кількість, об'єм Заохочень, умови участі в Акції, порядок, умови, терміни отримання Заохочень та інші умови цих Правил.

7.4. Правила діють до 15.02.2019.